Zamówienia bieżące

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn.: „Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania w 2020r. dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu”

 

Zawiercie, dn. 06.02.2020r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zamawiający : Powiat Zawierciański -  Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu,   ul. Rataja 29 a.

 

informuje, że zostało wszczęte postępowanie pn.:

 

„Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania w 2020r. dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu”

 

Termin składania ofert:

do dnia 14.02.2020r. do godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert:

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych,  ul. Rataja 29a, 42-400 Zawiercie, sekretariat - pokój nr 1

 

Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, oznaczonej napisem: Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania  w 2020r. dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu- nie otwierać  przed dniem 14.02.2020r.  do godz. 10:30” na kopercie należy również  podać nazwę i adres Wykonawcy.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29a, pokój nr 6 w dniu 14.02.2020r. godz. 10:30

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia:

sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020r.

 

Udzielenie zamówienia Wykonawcy:

Wybór  oferty  wykonawcy  nastąpi  zgodnie  z  §6  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem Nr 9/2016 Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu.

 

 

 

Informacja o zawarciu umowy zostanie zamieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego (zakładka : zamówienia do 30 000 euro).

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Dziale Technicznym Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Rataja 29a, 42-400 Zawiercie, nr tel. 32 67 102 54 wew. 16, adres e-mail: przetargi@zoeas.com.pl

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził : mgr Andrzej Karolczyk

                     Dyrektor ZOEASiPOW

 

WprowadzonoAktualizowanoAdministratorOglądano
2020-02-06 12:52:212020-02-06 13:05:00 Małgorzata Sobusik146

Zadania

 1. Zadanie
  Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn.: „Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania w 2020r. dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu”
  Status
  Przetarg bieżący
  Treść
    Zawiercie, dn. 06.02.2020r.   OGŁOSZENIE   Zamawiający : Powiat Zawierciański -  Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych...

Załączniki

 1. Specyfikacja
 2. Załacznik nr 1 Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 Zestawienie ilościowe
 4. Zalacznik nr 3 Wzór oświadczenia
 5. Załacznik nr 4 Wzór wykazu wykonywanych dostaw
 6. Załacznik nr 5 Wykaz placówek
 7. Załacznik nr 6 Wzór umowy

Informowanie o przebiegu zamówienia

Kliknij tu jeżeli chcesz być informowany o przebiegu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Brak pytań i odpowiedzi

Wyślij zapytanie do zamówienia

Pola oznaczone * są wymagane.

Proszę wprowadzić poprawnie kod weryfikacyjny z obrazka.
Wielkość liter nie ma znaczenia.
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Wiecej w naszej polityce prywatności. Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunkatu