Zamówienia bieżące

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego przeznaczonego do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w zawodach technik teleinformatyk oraz technik informatyk, przeprowadzanych w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29”.

 Zawiercie dnia 04.12.2019r.  

 

OGŁOSZENIE

 

1.     Zamawiający : Powiat ZawierciańskiZespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu           ul. Rataja 29 a.

 

Informuje, że  zostało wszczęte postępowanie  na:

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego przeznaczonego do przygotowania  stanowisk egzaminacyjnych  w zawodach technik teleinformatyk oraz  technik informatyk, przeprowadzanych w  Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29.”

 

Zamówienie składa się z  jednej części :

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w  Załączniku  nr 2,2a i 2b  do Specyfikacji.

 

 

2.     Termin składania ofert:  12.12.2019r. do godz. 10:00 

 

3.     Miejsce składania ofert :Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek   Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29 a, sekretariat pok. nr 1.

 

4.     Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

 Nie dopuszcza się składania   ofert w formie elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić  w zapieczętowanej  kopercie  w sposób  gwarantujący  zachowanie poufności  jej treści, oznaczonej  napisem:

 

 „Zakup i dostawa  sprzętu komputerowego  przeznaczonego  do przygotowania  stanowisk egzaminacyjnych  w zawodach technik teleinformatyk oraz  technik informatyk   przeprowadzanych w  Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29.

 

nie otwierać  przed dniem 12.12.2019.  godz. 10:30.

 

Na kopercie należy również  podać nazwę Wykonawcy

 

5.     Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek  Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie ,ul. Rataja 29 apokój nr  6 w dniu  12.12.2019   godz.10:30

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty    do Zamawiającego

 

6.     Termin realizacji zamówienia :

       do  dnia  19.12.2019 r.

 

      7. Udzielenie zamówienia Wykonawcy   .

7.1. Wybór  oferty   nastąpi  zgodnie  z  § 6  Regulaminu  udzielania  zamówień    publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/2016  Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu.

 

7.2. Informacja  o  zawarciu umowy  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego ( zakładka ; zamówienia do 30 000 euro) oraz www.zoeas-zawiercie.4bip.pl

8.  Informacje szczegółowe  na temat zamówienia dostępne są w Dziale Technicznym  nr. tel. 32/67 102 54, adres e-mail: martawalag@wp.pl. oraz  przetargi@zoeas.com.pl ;

9.  Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach dot. przedmiotu zamówienia oraz proceduralnych jest  Marta Waląg   - tel. 32/ 6710254

 

 

Zatwierdził : mgr Andrzej Karolczyk -Dyrektor ZOEASiPOW 

WprowadzonoAktualizowanoAdministratorOglądano
2019-12-04 09:24:31 Małgorzata Sobusik127

Zadania

 1. Zadanie
  Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego przeznaczonego do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w zawodach technik teleinformatyk oraz technik informatyk, przeprowadzanych w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu przy ul. Rataja 29”.
  Status
  Przetarg bieżący
  Treść
   Zawiercie dnia 04.12.2019r.     OGŁOSZENIE   1.     Zamawiający : Powiat Zawierciański -  Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej...

Załączniki

Brak załączników

Informowanie o przebiegu zamówienia

Kliknij tu jeżeli chcesz być informowany o przebiegu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Brak pytań i odpowiedzi

Wyślij zapytanie do zamówienia

Pola oznaczone * są wymagane.

Proszę wprowadzić poprawnie kod weryfikacyjny z obrazka.
Wielkość liter nie ma znaczenia.
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Wiecej w naszej polityce prywatności. Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunkatu