Zamówienia bieżące

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn.: ”Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu oraz dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu w II półroczu 2019r.”

Zawiercie, dnia  17.07.2019r.

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Zawierciański-Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych z siedzibą przy ul. Rataja 29a w Zawierciu, który działa w imieniu i na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański,

reprezentowanym przez:

Andrzeja Karolczyka–Dyrektora ZOEASiPOW, działającego na podstawie Uchwały Nr 117/605/09 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 08.09.2009r., Uchwały Nr XVIII/183/16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 31.03.2016r. oraz Uchwały Nr 84/565/16 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 12.07.2016r.

 

informuje, że zostało wszczęte postępowanie pn.:

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych  dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu  oraz dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu  w II  półroczu 2019r”.

 

Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z dwóch części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Część I:  „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, produktów zbożowych oraz różnych produktów spożywczych dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu
w II  półroczu 2019r.”

 

Część II: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, produktów zbożowych oraz różnych produktów spożywczych dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu  w II półroczu 2019r.”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Specyfikacji.

1.               Termin składania ofert: do dnia 25.07.2019r. do godz. 10:00

 

2.               Miejsce składania ofert: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Rataja 29a, 42-400 Zawiercie, sekretariat - pokój nr 1

 

3.     Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, oznaczonej napisem: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych  dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu  oraz dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu  w II  półroczu 2019r” - nie otwierać  przed dniem 25.07.2019r.  do godz. 10:30”

Na kopercie należy również  podać nazwę i adres Wykonawcy.

 

4.     Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie,
ul. Rataja 29a, pokój nr 6 w dniu 25.07.2019r. godz. 10:30

 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

5.     Termin realizacji zamówienia:

dla I i II części: od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.

 

6.     Udzielenie zamówienia Wykonawcy:  

6.1. Wybór  oferty   nastąpi  zgodnie  z  § 6  Regulaminu  udzielania  zamówień    publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem 
Nr 9/2016  Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu.

 

6.2. Informacja  o  zawarciu umowy  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego (zakładka; zamówienia do 30 000 euro).

 

7.     Informacje szczegółowe  na temat zamówienia dostępne są  w Dziale Technicznym  nr. tel. 32/67 102 54 wew .16, adres e-mail: przetargi@zoeas.com.pl

Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz proceduralnych jest Pani Milena Jędrychowska- tel. 32/ 6710254 wew. 16.

 

 Zatwierdził;mgr Andrzej Karolczyk 

                          Dyrektor ZOEASiPOW 

 

WprowadzonoAktualizowanoAdministratorOglądano
2019-07-17 13:54:08 Małgorzata Sobusik100

Zadania

Załączniki

  1. Specyfikacja
  2. Formularz ofertowy
  3. Zestawienie ilościowe dla cz I
  4. Zestawienie ilościowe dla cz II
  5. Oświadczenie wykonawcy
  6. Wykaz dostaw
  7. oświadczenie
  8. Wzór umowy cz I
  9. Wzór umowy cz II

Informowanie o przebiegu zamówienia

Kliknij tu jeżeli chcesz być informowany o przebiegu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Brak pytań i odpowiedzi

Wyślij zapytanie do zamówienia

Pola oznaczone * są wymagane.

Proszę wprowadzić poprawnie kod weryfikacyjny z obrazka.
Wielkość liter nie ma znaczenia.
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Wiecej w naszej polityce prywatności. Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunkatu